2017-10-03

Kontakt

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYSLIBORSKIEGO

ul. Północna 15

74-300 Myślibórz

e-mail: sekretariat@cuwmysliborz.pl

DZIAŁ

NUMER

MIEEJSKI

WEWNĘTRZNY

NR GŁÓWNY 95 746 77 00

Sekretariat

95 746 7 701

701

Dyrektor

95 746 7 702

702

Główny Księgowy

95 746 7 704

704

Dział Finansowo – Księgowy

95 746 7 708

708

Dział Finansowo – Księgowy

95 746 7 707

707

Naczelnik Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych

95 746 7 703

703

Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych

95 746 7 706

706

Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych

95 746 7 715

715

Naczelnik Działu Zarządzania Majątkiem

95 746 7 710

710

Dział Zarządzania Majątkiem

95 746 7 712

712

Dział Zarządzania Majątkiem

95 746 7 713

713

Naczelnik Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych

95 746 7 709

709

Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych

95 746 7 711

711

Naczelnik Dział Zarząd Dróg Powiatowych

95 746 7 739

739

Dział Zarząd Dróg Powiatowych

95 747 03 02 /
95 746 7 736 

736

Dział Zarząd Dróg Powiatowych

95 746 7 738

738

Dział Zarząd Dróg Powiatowych

95 746 7 735

735

Dział Zarząd Dróg Powiatowych FAX

95 746 7 737

737

Informatyk

95 746 7 714 /
515 955 550

714

Radca Prawny

95 746 7 705

705

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się