2017-08-29

Struktura Organizacyjna

Dyrektor

Aleksandra Szokaluk

e-mail a.szokaluk@cuwmysliborz.pl

Tel. 95 746 77 02 wew. 702

 

Główny księgowy

Grażyna Saliniewicz

e-mail g.saliniewicz@cuwmysliborz.pl

Tel. 95 746 77 04 wew. 704

 

 

DZIAŁ FINANOWO – KSIĘGOWY

 


Zastępca głównego księgowego

Katarzyna Pawłowska

Tel.  95 746 77 07 wew. 707

e-mail k.pawlowska@cuwmysliborz.pl

Obsługa finansowa jednostek:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Prowadzenie spraw z zakresu VAT, PFRON. Bieżąca współpraca ze Starostwem Powiatowym oraz dyrektorami jednostek obsługiwanych.

Obsługa płacowa jednostek:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu

 

Starsza Księgowa

Marta Łukomska

Tel.  95 746 77 07 wew. 707

e-mail m.lukomska@cuwmysliborz.pl

Obsługa finansowa jednostek:

- Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

- Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu - wydatki

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu

Obsługa płacowa jednostek:

- Zespół Szkół w Myśliborzu

 

Starsza Księgowa

Maria Cieśla

Tel. 95 760 27 00

e-mail m.ciesla@cuwmysliborz.pl

Obsługa finansowa jednostek:

- Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie,

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie.

 

Starsza Księgowa

Agnieszka Duszewska

Tel. 95 746 77 08 wew. 708

e-mail a.duszewska@cuwmysliborz.pl

Obsługa finansowa jednostek:

- Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu - dochody

Obsługa płacowa jednostek:

- Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

- Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu, ZFŚS

 

Księgowa

Wioletta Ratuszna

Tel.  95 746 77 07 wew. 707

e-mail w.ratuszna@cuwmysliborz.pl

Obsługa finansowa jednostek:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach

 

Pomoc administracyjna

Renata Pawliczak

Tel. 95 746 77 08 wew. 708

e-mail r.pawliczak@cuwmysliborz.pl

Obsługa płacowa jednostek:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach,

- Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu,

- Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie.

 

Pomoc administracyjna

Wanda Kubka

Tel. 95 746 77 06 wew. 706

e-mail sekretariat@cuwmysliborz.pl

Obsługa finansowa jednostek:

- Centrum Usług Wspólnych w Myśliborzu – wydatki, dochody, ZFŚS, zabezpieczenie umów, wadia

- Zespół Szkół w Myśliborzu – dochody, wydatki, ZFŚS,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu – dochody, wydatki, fundusz socjalny.

 

 

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH I SOCJALNYCH

 

Naczelnik

Elżbieta Marciniszyn

Tel. 95 746 77 03 wew. 703

e-mail e.marciniszyn@cuwmysliborz.pl

 

Inspektor

Katarzyna Rakowska

Tel. 95 746 77 06 wew. 706

e-mail k.rakowska@cuwmysliborz.pl

Obsługa jednostek w zakresie kadr:

- Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku,

- Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy,

- Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu,

Obsługa jednostek w zakresie płac:

- Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku,

 

Specjalista

Iwona Kalita

Tel. 95 746 77 06 wew. 706

e-mail i.kalita@cuwmysliborz.pl

Obsługa jednostek w zakresie kadr:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie,

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach,

- Zespół Szkół w Myśliborzu,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 Myślibórz

 

Specjalista ds. BHP/Pomoc administracyjna

Paulina Szulżycka

Tel. 95 746 77 15 wew. 715

e-mail p.szulzycka@cuwmysliborz.pl

Obsługa jednostek w zakresie kadr:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu,

- Regionalna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębnie,

- Centrum Usług Wspólnych w Myśliborzu.

Załączniki

  schemat organizacyjny.pdf 240,56 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się